c0rr310

Pensamento Livre

Governo de Emerxencia

Filed under: 0-1 — pakolas @

As poderosas espinas dobregábanse baixo o coiro lumbar de 0 e 1. Á sombra do cactus compartían conversa e Marihuana.

1- E os anarkistas… ¿votamos?
0- O que botamos os anarkistas e de menos unha boa anarkía. Mais xa no lío, deberiamos ir concretando un Governo de Emerxencia. No caso de que a cousa se poña fea (por exemplo xa), ter cabezas pensantes que sí poidan opinar sobor do que gobernan, e toma-las riendas das infraestructuras políticas xa financiadas varias veces.
1- Ponme a mín de ministro do rock.
0- Non, que tí non tes nin puta idea. Mais podes propoñerte. Terías un salario, se a xente te vota claro.
1- ¿E por onde comezamos?
0- Ministro de economía: Noam Chomsky.
1- Hai un fulano, mestre e mariñeiro, que no meu pobo os poñía a todos a nadar. Conselleiro de pesca: O rubio.

0 sorriu. Fixo palanca contra o cactus ate erguerse. Marcando a chupa a cuchillo, pensando no novo tempo que viría cando morrese o demo da cracia.
1 riu abertamente, debuxando a man na areia con sombras. Primeiro a victoria co índice e cos corazós. Logo virou a man e baixou o índice.
1- Cabrós.

Os comentarios están pechados.

Tema deseñado porDL2 Media

Creative Commons License
Este blogue e o seu contido está baixo licenza Creative Commons